SECE
3er trimestre 2013  
   
InfoSece/53
 
Butlletí d'informació tècnica de l'Enllumenat Públic  
 
 
 
 
 
 
Alta InfoSece Newsletter
Nom (*)
Cognoms (*)
Càrrec (*)
Correu electrònic (*)
Telèfon de contacte (*)
Sector (*)
Público   Privado
Raó social (*)
NIF
Adreça (*)
C.P. (*)
Municipi (*)
Província (*)
Idioma (*)
Català   Castellano
  (*) Camp requerit.

 

A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les seves dades de caràcter personal estaran incloses en el nostre fitxer creat sota la responsabilitat de SECE, SA. Aquestes dades han estat facilitades voluntàriament per poder ser assistit pels nostres serveis i rebre informació sobre els mateixos. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en la Llei vigent. Podeu dirigir-vos per correu ordinari a Rosselló i Porcel, 21, Planta 7º -08016 Barcelona o per correu electrònic a

 
 
Envia'ns un correu   Xarxa de Delegacions   www.sece.com  
SECE